ჩემი და ჩემთვის…

ისე მოხდა, რომ მე იმ ადამიანთა რიცხვა არ ვეკუთნი რომლებშიც პოეზია აღფრთოვანებას იწვევს… აი პროზა იცოცხლე, მილიონჯერ შემიძლია ერთიდაიგივე ადგილი გადავიკითხო . თუმცა, პოეზიის სამყაროში მაინც მოიძებნა ორი ლექსი, რომლებმაც თავიდანვე  შეძლეს ჩემი ყურადღების მიპყრობა… მერე კი, დროთა განმავლობაში და ვითარებებიდან გამომდინარე განსაკუთრებული მნიშვნელობაც შეიძინეს 🙂 დარწმუნებული ვარ ყველამ კარგად იცით ისინი. და რადგან ეს ელ.დღიურია და მე როგორც მის მფლობელს უფლება მაქვს ათასგვარი ჩანაწერები ვაკეთო, დღეს ერთ მათგანს ჩავინიშნავ, იმიტომ რომ მეძვირფასება, იმიტომ რომ… უბრალოდ, ისე ჩემთვის..

„ტანს გეტმასნება სველი ალერდი.
ჭვირვალი კაბა გიმხელს თეძოებს.
და აზიდული მაღალი მკერდით
მიეფინები მწვანე ეზოებს.
დაქნილი ფრჩხილით ტაროებს კორტნი
და ტაროც ხვდება ძუძუს რძიანი.
გაკოცებს ხავო სიმინდის ყლორტის –
და ატევრილი სხეულმზიანი
როგორც ავაზა
შენ ტანმხურვალი
დაეძებ კუროს –
რომ დაგიურვოს…
გხედავ და ვიცი: შენი კუნთები
დათესილის ჩემი სურვილით.
წამოვიწევი.. შენ გაბრუნდები
გადალეწილი მხეცის წყურვილით –
და გავარდები…
დაგედევნები…
თეთრი მუხლები თითქო ჰკივიან:
შენი ვარ შენი მოდი გევნები,
მეც დაგეწევი და ცხელწვივიანს
აგიყვან ხელში
და გადაგისვრი დიდ საწნახელში –
რომ შენი ტანით დავსრისო მაგრად
მწიფე მტევნები…
მაგრამ თვალები –
თვალები – თვალები: –
უნდობი ტალღა და ხვლიკი ლუში.
ათასი ქალი და ყველა მრუში.
აშარა თუ ხარ კახპა და ურცხვი.
გწყურია ვაჟი უცხო და უცხო.
არა ხარ ჩემი. არ ხარ არვისა.
თუმც არაოდეს არ ხარ უარზე.
იცოდე: მოვგრეხ ნებას ყუაზე.
ერთბაშად შეგსვამ ღვინოს ქარვისა.
და შენი თმების წითური მორგვით
მიგაკრავ მაგრად
ცხენის ძუაზე…
მაგრამ თვალები –
თვალები – თვალები:
ეხლა მადონნა – წმინდა – ხასხასა.
რა გიყო მე შენ უძღებო ხასავ?!
ნელი და ტკბილი
ქვემეფინები –
რომ გადავიქცეთ ჩვენ კიდევ წყვილი.
ელამურ ღიმილს მომახვევ რიდეთ.
მეც დავრბილდები რისხვარის მოშლით.
აგამზეურებ როგორც შუბის ტარს
ირუბაქიძის
და ერთხელ კიდევ
გასუდრულ მტევანს
გაგშოლტავ ლოშნით

Advertisements